THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP


  • Đường dây nóng TC PCTT: 024.37333.3664 - 024.3734.9821
  • Facebook: https://www.facebook.com/phongchongthientaivn
  • Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng: 024.3733.5804
  • Đề tài cấp nhà nước ĐTĐL 78/21: 039.9750.875
  • Email: canhbaothientaicongdong@gmail.com

Cung cấp thông tin cảnh báo

Đăng nhập/Đăng ký

Đăng nhập Đăng ký